19281206 - Tack. AGDA SILLÉN.

Ett vördsamt tack
framföres härmed till alla dem, som genom blommor, brev eller deltagande på annat sätt hedrat vår avlidna syster FRÖKEN AGDA SILLÉNS minne.
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287