19281206 - Lösöreauktion i Havdhem.

Lösöreauktion i Havdhem.

Onsdagen den 12 dec. kL 11 f. m. låter Firma Rudolf Jakobsson, Havdhem på grund av förestående flyttning, medelst offentlig auktion, försälja en del lösören bestående av: 2 sängkammarmöbler, 1 st. 2-mans imperialsäng, 1 st. schäslong, flera skriv- och andra bord, stolar, 1 gungstol, 1 skåp, 1 byrå, 2 större speglar, soffor, 2 symaskiner, 1 orgel, 1 mangel, 1 skrivmaskin, 2 kaffeserviser, nickel, gardiner, 4 lufter m. m., 1 st. 2 hkr. bensinmotor, 1 träsvarv med transmissioner, 1 handborrmaskin, 1 fältässja, 1 kokspis, 1 butiksdisk, diverse tomfat, 1 resf all samt några begagnade last- och personfilar.
Av utrymmesskäl försäljas samtidigt en del nya möbler.
Betalningsanstånd lälmnas godkände inropare till den 1 april 1929. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills full likvid erlagts för densamma.
Burgsvik den 28 november 1928.
Svante J. Lindström.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287