19281207 - Död. Hans Petter Weström.

Tillkännagives att Hemmansägaren Hans Petter Weström, avled efter ett kort men svårt lidande å Visby Lasarett onsdagen den 6 dec., i sitt 72:a levnadsår; sörjd och saknad av oss, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Slumra i Wallstena den 7 dec. 1928.
Agda. Henry.
Margit f. Weström och Gunnar Larsson.
Gudmund.

Sv. Ps. 492, 1 och 8 v.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288