19281207 - Skogsauktion i Follingbo.

Skogsauktion i Follingbo.

Tisdagen den 11 december kl. 10 f. m. låter J. Hansén, Hagvards, genom offentlig auktion försälja skog till rothuggning å cirka 2 ½ tnl. i s. k. Storhagen. Skogen, som är passande till byggnadstimmer och ved, kommer att utbjudas pärkvis och sedan i sin helhet, med förbehållen prövningsrätt.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1929.
Roma i december 1928.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288