19281207 - Auktion i Bara.

Auktion i Bara.

Torsdagen d. 13 innev. dec. från kl. 11 f. m., kommer genom offentlig auktion hos J. Berglund, Hallgårds, Bara, att försäljas: En stor kraftig arbtshäst, 3 goda mjölkkor, en dräktig kviga 2 år, foderhäck, bättre enbetssele, 5,000 kg. rovor.
Betalningsanstånd för godkälnide köpare till den 1 sept. 1929. Aganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma ärr till fullo betald.
Roma i december 1928.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288