19281207 - Lösöreauktion.

Lösöreauktion.

Tisdagen den 11 innevarande December från kl. 11 f. m., låter Tyko Malmkvist vid Tengelgårda i Lärbro försälja 6 goda mjölkkor i kalvställning, 2 par arbetshästar, 1 iastdragare, arbetsvagn, självavlaggare, slåttermaskin, hästrävsa, vändplog, fjäder- och krokpinnharvar, vedflak, handtröskverk. 30,000 kg. fodersockerbetor och rovor, ett parti gren- och tvetved, fodersäd och vetomjöl, damcykel m. m.
Godkände köpare erhålla anstånd med betalningen till 1 Juli nästa år, andra betala kontant eller vid anfordran. Åganderätten till inropad vara förbehållen tills den blivit till fullo betald.
Visby den 7 Dec. 1928.
Karl Dassow.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288