19281207 - Fastigauktion i Visby.

Fastigauktion i Visby.

Lördagen den 15 innav. december kl. 12 middagen låter fröken Emma Vedin försälja fastigheten N:r 11 Nygatan med därå uppfört boningshus, inrett till 3 rum, kök m. m. jämte uthus. Tillträdet kan få ske genast. Prövningsrätt å givna anbud förbehålles. Betalnings- och övriga villkor tillkännagivas vid auktionen.
Visby den 7 Dec. 1928.
Karl Dassow.Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288