19281207 - Lärarebostäderna.

Lärarebostäderna.

Skolrådet i Dalhems skoldistrikt anhåller hos skolöverstyrelsen, om uppskov till utgången av år 1933 med anordnande av sätrskild ingång till tjänstebostäderna vid distriktets skolor. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 December 1928
N:r 288