19281208 - Död. Johan Petter Hellgren.

Härmed tillkännagives att min älskade fader f. d. Sergeanten och Hemmansägaren Johan Petter Hellgren, idag efter ett långvarigt lidande fridfullt avled i sitt 81:de levnadsår; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av mig, min avlidne broders trolovade, syster, brorsdotter samt övriga släktingar och många vänner.
Koparve i Hejde den 9 dec. 1928.
Rudolf Heligren.
Ester Ahlin.

Sv. Ps. 484, 1-6.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1928.
N:r 289