19281211 - En bilolycka i Viklau.

En bilolycka i Viklau.

Vid 7-tiden igår afton kom nämdeman Huga Hägg, Vikarve i Viklau, körande ett parlass från Roma mot hemmet Nämdeman Hägg körde på västra sidan av vägen och hade två tända lantärnor på vagnen. Strax i närheten av Vikarve observerade han en bil, som i rasande fart kam körande mot sig. Han viftade då, även med en ficklampa i avsikt att göra bilföraren uppmärksam på skjutsen. Bilen höll på sin högra sida av vägen, alltså samma sida som nämdeman Hägg. Kollisionen var oundviklig, och det synes endast ha berott på en nådig försyn att det hela avlöpte som det gjorde.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 December 1928
N:r 291