19281212 - Vedauktion.

Vedauktion.

Genom offentlig auktion lördagen den 15 dec. kl. 1 e. m., låter H. Fohlin, Visby, å sågplatsen vid Hakuse i Björke försälja cirka 250 kbmtr grenved samt cirka 150 kbmtr furuved.
Anstånd lämnas godkände inropare till 1 april 1929.
Roma den 12 dec. 1928.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292