19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m.

Auktion å värdefulla kreatur m. m.

Onsdagen den 19 decamber från kl. 11 f. m. låter lantbrukaren Hjalmar Johansson, Stenstuge i Björke genom offentlig auktion försälja 16 st. unga högmjölkande kor i kalvställning av låglandsras med en medelfetthalt av 3,70, 8 st. betäckts kvigor och ungnöt, hela bebesättningen tuberkelfri. Ett sju år dräktigt ardennersto fem generationer premierat med H. 6 st. sex veckors grisar samt ungsvin, en Stathmos körväg, foderkakskross, hö och halm m. m.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 sept. 1929, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma är till fullo betald.
Roma i december 1928.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 December 1928
N:r 292