19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka.

Från landsbygden.

STENKYRKA, 12 dec.
Söndagsskolmöte var i söndags anordnat i härvarande missionshus kl. 2 e. m. med föredrag för barn och äldre av pastor F. Söderdahl i Visby.
Mejeriet, som under året bliva uppfört tom  socknen, har i dagarna satts i gång. Mjölkleveransen inom socknen torde nog komma att i görligaste mån hålla driften i jämn gång. Det lär även vara meningen att tillverka både smör och ost vid mejeriet.    Ortsbefolkningen hälsar i stort sett företaget med tillfredsställelses.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1928
N:r 293