19281213 - Från landsbygden. Roma.

Från landsbygden.

ROMA, 12 dec.
Jordfästning av stoftet efter framlidne snickaren m. m. Johan Petter Björkkvist i Snovalds förrättades i lördags e. m. kl. 2 i Roma sockenkyrka av prosten Ronqvist i Roma.
Eller jordfästningsceremonien samlades de till omkring ett 40-tal inbjudna i missionshuset, där en värdig och högtidlig minnesgudstjänst hölls. Tal hölls vid tillfället av missionspastor Carl Nyström, Hogrän. Ett flertal lämpliga sångnummer sjöngs.
Den avlidne har i livstiden varit en mängsidigt begåvad man och mycket intresserad för uppfinningar på vilka han enligt utsagor nedlagt mycket arbete. Vid mitten står sörjande maka jämte en dotter.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1928
N:r 293