19281213 - Från landsbygden. Fårö.

Från landsbygden.

FÅRÖ, 10 dec.
På sin 70-årsdag den 7 dennes blev f. d. fyrvaktare Hj. Söderlund, Ava, hjärtligt hyllad av släkt och vänner. Redan i arla morgonstund blev årsdagsbarnet uppvaktat med sång och salut. Och sedan under dagens lopp blev festföremålet hyllat av släkt och minnesgoda vänner med presenter, blommor och telegram från när och fjärran. Så erhöll han från barnen en korgstol, av vänner en uppsats av silver samt en del andra presenter, allt vittnande om hur allmänt avhållen hr S. är och varit så väl under sin tjänstetid å Gotska Sandön, som sedan han bosatte sign här på Fårö för att njuta sitt »otium» i sin lilla, naturskönt belägna villa å Ava gård.
Men sin kärlek till sin egen ö, som sett honom födas, där han lekt sin barndoms lekar, med en äldre broder i stor ensamhet och försakelse, där han upplevt ungdomsåren, ensam med sin gamla mor, sedan fadern helt plötsligt bortryckts, och äldre brodern gått till, sjöss har alltid varit lika varm. När så fyren kom till, blev unge Hj. en av dess första »vaktare», och sedermera lyckligt gift, har han ägnat sin längsta tid åt troget tjänande under mycket sämre förhållanden än nu är fallet. Trogen sin ö, blev det ej heller tal om, att söka i land på annan plats.. Men när så en mindre fyr blev byggd »Tärnudd.povo blev hr S. befordrad till uppbördsfyrvaktare, likställigt med 3 kl. fyrmäsare därstädes. Ej underligt om han älskar Sandön, och därom vittnar ock den vack , ra samling av naturföremål, som hr S. under de många åren samlat där ute, och som kan betecknas som enastående. Och för turister och sommargäster på Fårö är Hj. Söderlunds museum allbekant.
På aftonen av bemärkelsdagen voro släkt och vänner samlade till samkväm i jubilarens hem, där han blev ytterligare hyllad med tal och sång. Och df man först in på småtimmarna gjorde upp brott, vore alla eniga om, att de upplevat en verklig högtidsstund. Med obruten hälsa, pigg och kry är änne Söderlund, trots de 70 åren, och då kai nu går in i sitt åttonde decennium, till önskas han en lång och fridfull levnads afton. Ja, honnör hör Hj. Söderlund för vad han varit och verkat!Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 December 1928
N:r 293