19280803 - På sin 70-årsdag

På sin 70-årsdag

i går blev grosshandlaren John Munthe härstädes uppvaktad med åtskilliga dyrbara presenter av minnesgoda vänner, såsom av Gotlands nya tegelbruksaktiebolag, av personalen vid Trafikaktiebolaget Västerhejde-Visby, vilken överlämnade en silvertallrik med inskription, av lantbrukare H. N. Hermansson och förvaltare Jönsson, Havdhem, vilka likaledes överlämnade en silvertallrik, å vilken en bild av tegelbruket i Havdhem var ingraverad, o. s. v. Vidare förekommo många hyllningar i form av blommor och telegram. Med anledning av bemärkelsedagen gav herrskapet Munte middag för den närmaste släkten å villa Solvalla.Gotlands Allehanda
Fredagen 3 oktober 1928
N:r 180