19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON.

För allt deltagande vid vår älskade syster HILMA KARLSSONS bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hennes bår få vi härmed till alla och envar frambära vårt varma tack.
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 oktober 1928
N:r 181