19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck.

Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck.

Fredagen den 10 augusti 1928 från kl. 11 f. m. hos fjärdingsman Eklund, Follingbo samt från kl. 3 e. m. hos Lantbrukare Reinhold Olsson, Glammunds i Akebäck, kommer för vederbörandes räkning medelst offentlig auktion att försäljas: kostymer, ylle och bomull av flera slag samt överrockar, regnrockar, blåkläder, underkläder och strumpor m. m. m. m.
Åt godkända köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 november 1928, andra betala kontant eller vid anfordran. Tjänare och lösa arbetare måste hava borgensförbindelse om anståndstiden vill användas. Äganderätten till inropad vara förbehållas tills den är till fullo betald.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 oktober 1928
N:r 181