19280804 - Auktion i Hejdeby.

Auktion i Hejdeby.

Genom offentlig auktion, som förrätta fredag en den 10 augusti 1928 kl. 1 e. m. låta sterbhusdelägarna efter kantor G. Jacobsson i Hejdeby försälja: 1 velociped, fickur, barometer, bokhylla med större boksamling, bokbinderiverktyg, kamera m. stativ, 1 fiol, den avlidnes gångkläder m. m.
Av mig godkände inropare lämnas 3 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant.
Endre d. 3 aug. 1928.
P. S. Hartman.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 oktober 1928
N:r 181