040528-polhemsgrden.jpg

19280804 - Boställsnämderna.

Boställsnämderna.

Sedan överlantmätaren V. Holmbäck på begäran entledigats från uppdraget, har länsstyrelsen förordnat agrenomen A. G. Olofsson att tillsvidare vara ordförande i boställnämden för norra fögderiet (med Visby stad), Ställföreträdare för ordföranden är fortfarande löjtnanten C. O. Pettersson i Stenkyrka.Gotlands Allehanda
Lördagen 4 oktober 1928
N:r 181