19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde.

Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde.

Militärbefälhavaren på Gotland anhålla en kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. Arméförvaltningens intendents- och civila departement tillstyrka framställningen och föreslår ett årligt arvode av högst 660 kr. jämte fri bostad och naturaportion. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 4 oktober 1928
N:r 181