19280802 - Lärarbostäderna.

Lärarbostäderna.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t, att Sundre skoldistrikt medgives uppskov till början av hösttermineb 1933 med anordnande av särskild ingång till tjänstebostaden i distriktets folkskolehus. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 oktober 1928
N:r 179