19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv.

Metodistförsamlingens fastighetsförvärv.

Länsstyrelsen förklarar sig intet ha att erina mot bifall till Östergarns metodist-episkopalförsamlings ansökan om tillstånd att besitta viss inom Östergarns socken belägen fast egendom.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 oktober 1928
N:r 179