19280802 - Från landsbygden. Hogrän.

Från landsbygden.

HOGRÄN, 31 juli.
Hogräns skytteförening hade i lördags och söndags anordnat sin sedvanliga sommarbasar i Vallbysängen under talrik tillslutning av intresserade. Mycken musik m. m. förekom.Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 oktober 1928
N:r 179