19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk.

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår äskade moder Katarina Jakobina Falk, i en ålder av 72 år, 9 mån., 10 dagar; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Norrgårda i Hellvi den 4 aug. 1928.
Barnen.
G. A. Palm.

Älskad i livet, saknad i döden.

Jordfästningen äger rum i Hellvi kyrka torsdagen den 9 aug. kl. 4 e. m. De, som önska följa den avlidna på hennes sista färd, samlas i sorgehuset kl. 1 e. m.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182