19280806 - Lysning

Lysning

avkunnades i går i Sjonhems kyrka mellan köpmannen Gunnar Hedqvist från Lund och fröken Maja Andersson, dotter till kyrkoherde N. G. Andersson i Sjonhem och hans maka, född Henriksson.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182