19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen

Haveristen å Lausholmars Storholmen

står stadigt kvar på grundet. Igår försökte de båda kraftiga bogserångarna Oaxen V och IX, om sammanlagt 750 hkrs maskinstyrka, förgäves draga skutan av grunt, måste bogserångarna ligga på långt avstånd - enligt en uppgift 600 meter - varför det är svårt till fullo utnyttja dragkraften. Idag ämnar man emellertid med dykarhjälp från Slite försöka på annat sätt få fartyget flott. Haveristen är fortfarande tät.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182