19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs

Den kyrkliga instruktionskurs,

som planerats att hållas i Klinte den 18—27 d:s, blir på förekommen anledning inställd. I stället torde en liknande kurs komma att hållas nästa sommar här i stiftet å plats, som ännu ej bestämts.Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182