19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade.

Lärarevalen i Visby Överklagade.

Folkskolläraren Sten Lindström i Hangvar har hos domkapitlet anfört besvär över skolrådets i Visby förslag till åiterbesättande av två läraretjänster vid Visby stads folkskolor samt över det på grundval av detta förslag den 16 juli verkställda valet, vid vilket som bekant den i andra förslagsrummet uppförde Knut Håkegård, Hellvi, och den i sjätte förslagsrummet uppförde Samuel Tingström härstädes valdes till innehavare av de båda tjänsterna.
Klaganden anser, att han borde erhållit förslagsrum före åtminstone den i femte förslagsrummet uppförde. Dennas överlägsenhet i undervisngsskicklihet enligt seminariebetyget kan ej giva honom företräde, då han i övriga avseenden är klaganden underlägsen. Klaganden har nämligen högsta betyg från fyra skoldistrikt i fråga om nit och förmåga att upprätthålla ordning samt leda ungdomens uppfostran. Den i femte förslagsrummet har ej något tjänstgöringsbetyg alls. Klaganden anser också, att seminariebetyg rörande fallenhet för lärarekallet samt undervisningsskicklighet är mindre tillförlitligt än tjänstgöringsbetyg. Dessutom åklaganden absolut överlägsen samtliga å förslag uppförda ifråga om kunskaper och färdigheter. Redan hans student- och folkskollärarebetyg ära högre än de flestas. Därtill kommer sedan klagandens studier vid Uppsala universitet i många för lärarekallet viktiga ämnen, framför allt pedagogik, huvudämnet i klagandens kandidatexamen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184