19280808 - Arbetslösheten.

Arbetslösheten.

Arbetalöshetskommittén i Silte kommun rapporterar till arbetslöshetskommissionen, att antalet arbetslösa vid senaste månadsskiftet uppgick till 6 föraöriningspliktiga. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184