19280808 - Från landsbygden. Levide.

Från landsbygden.

LEVIDE, den 8.
En trevlig sommarfest var i går anordnad i den natursköna Orleifsängen av härvarande I. O. G. T.-loge, Efter hälsningstal och »Vårt lands» unisont sjungen, utförde Levide sångkör några vackra folkvisor, varpå folkskollärare Ivar Larsson höll ett präktigt föredrag om »Ungdom och glädje», Därefter utförde S. G. U:s folkdanslag från Visby några av våra gamla vackra folkdanser, varpå en timmes rast för servering vidtog. Senare fortsatte festen med körsång, solosång av hr Ivar Larsson, folkdansuppvisning och folklekar, varpå festen avslöts mod ett kort anförande samt ett leve för folkdanslaget.
Den angenäma festen, som arrangörerna ha all heder av, gynnades av idealiskt väder och var ganska talrikt besökt.Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184