19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER.

För allt kärleksfullt deltagande vid min kära makas och vår moders bortgång samt för den rika blomstergärd bedja vi få frambära vårt hjärtevarma tack.
Bandelunda Burs den 6 aug. 1928.
JOHAN HALLANDER.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1928
N:r 183