19280807 - Tack. SOFIA LYBERG.

Till alla dem, som under min älskade dotters och vår systers sjukdom samt vid hennes bortgång genom kransar och blommor hedrat hennes minne, bedja vi på detta sätt få frambära värt hjärtevarma tack.
Västergarn den 7 Aug. 1928.
SOFIA LYBERG
SYSKONEN.Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1928
N:r 183