19280807 - Konungens befallningshavande

Konungens befallningshavande

har denna dag förklarat den Karl Gårdman, Lunds i Hangvar, tillhöriga betesmarken Skälstäde hage fri från snitta av mjältbrand.
Visby i landekansliet den 7 august 1928.
A. L. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1928
N:r 183