19280809 - Visbybio

Visbybio

inleder med sin premiär i afton biosäsongen 1928-1929. Teatern har även i år blivit föremål för modernisering, i det att blinkarna ersatts med modernare, delvis stoppade stolar. Första plats nere i salongen har sålunda försetts mod bekväma balkongstolas i björk och svart, medan hela läktaren erhållit stoppade stolar med stoppade ryggar samt armstöd.
Vidare ha ingångarna försetts med draperier i färg med lokalen, och dessa förhängen fylla den dubbla uppgiften att vara dekorativa och förebygga att ljus faller in i salongen under pågående föreställning, då dörrarna öppnas. Även i hallen ha en del klaffstolar placerats, varigenom sittutrymmena där bättre tillvaratagas.
Slut har biografens fasad i likhet med målningen inomhus renoverats, och teatern presenterar sig sålundlåa fräsch och modern. Reserverad prats har nu, slopats och biljettpriserna äro numera 1 kr. och 75 öre.
Invigningsprogrammet upptager dels bilder från kung Gustafs 70-årsjubileum, dels ett filmskådespel med den nya stjärnan Lily Damita, betitlat Hett Blod, en spansk historia.
I föregående kan nämnas att Svensk Filmindustri i år även förfogar över det bästa av Metro-Goldwyns produktion.
Återstår nu att se vad allmän heten tycker om Visbybio.Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1928
N:r 185