19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl.

Att vår kära moder och farmoder Anna Amalia Söderdahl efter ett svårt men tåligt buret lidande stilla avled idag kl. 6,45 f. m. i tron på sin Frälsare, i en ålder av 81 år, 3 månader, 11 dagar; sörjd och saknad av oss samt släkt och vänner.
Hejdeby den 9 augusti 1928.
Emrik och Hulda Söderdahl.
Hilda och Valfrid Fehling.
Erik Söderdahl.
Barnbarnen.

Sov i ro Du kära mor,
från all livets smärta,
Tack för all din kärlek stor,
ömma modershjärta.

Sv. Ps. 491, 4 v.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186