19280810 - Auktion i Sjonhem.

Auktion i Sjonhem.

Tisdagen den 14 aug. kl. 3 e. m. kommer för vederbörandes räkning att försäljas 43/8192 mtl Bjärby, belägen nära intill skolan. Lägenheten är bebygd med ett mindre boningshus av trä, samt ladugård av sten under spåntak. Villkoren tillkännagivas vid auktionen.
Bjärges den 2 aug. 1928.
Karl Johansson.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186