19280810 - Slite.

Slite.
9 aug.

Skolkök.
För första gången har här i Slite inrättats skolkök folkskolans lokaler. I den kurs som nu pågår deltaga 15 kvinnliga elever ur fortsättningsskolan och intresset är över förväntan gott. Kursen som tog sin bärjan den 4 aug. ledes av fru Lillie Sundahl.

Gasbetongtillverkning
bedrives numer även vid Slite Cement- & Kalk A.-Bol. och enligt sjöfartsuppgifterna ha de första leveranserna helt nyligen expedierats.Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186