19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem.

Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem.

Lördagen den 18 augusti från kl. 10 f. m. till kl. 2 e. m. hos Hj. Björkegren, Busarve i Barlingbo samt från kl. 3 e. m. hos Oskar Pettersson, Dungårds i Dalhem kommer för vederbörandes räkning medelst offentlig auktion att försäljas: kostymer av ylle och
bomull av flera slag, samt överrockar, regnrockar, byxor, gensare, pullovers, svalrockar, blåkläder, underkläder och strumpor m. m., m. m. Åt godkände köpare lämnas anstånd med betalningen till den 15 november 1928, andra betala kontant eller vid anfordran. Tjänare och lösa arbetare böra hava borgensförbindelse om anståndstiden vill användas. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den är till fullo betald.
Visby den 11 aug. 1928.
AuktionsförrättarenGotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187