19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet.

Metodisterna Östergarn få besitta fastighet.

K. m:t har medgivit bstergarns metodist-episkopalförsamling att besitta en av församlingen inköpt lägenhet i Östergarna socken, benämd Kapelltomten och belägen utmed allmänna vägen Östergarns kyrka-Kräklingbo kyrka samt omfattande 24 ar. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187