19280813 - Död. Amalia Nilsson.

Att den Högste idag genom en stilla död behagat hädankalla vår kära moder och farmoder Amalia Nilsson, f. Pettersson, i sitt 78:e levnadsår, mycket saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, varder härmed släkt och vänner tillkännagivet.
Bölske i Eke den 11 aug. 1928.
Olga.
Helga och Kristian Nilsson.
Karl-Fredrik. Signe. Bengt.

Sv. Ps. 483 v. 1Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188