19280813 - Död. Jakob Oscar Levander.

Vår käre make och fader Jakob Oscar Levander lämnade oss lördagen d. 11 aug. 49 år gammal; djupt sörjd och saknad.
Björke d. 13 aug. 1928.
Gerda Levander.
Martha.

Jordfästningen äger rum i Björke kyrka torsdagen d. 16 aug. kl. 3 e. m.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188