19280813 - Död. Anna K. Pettersson.

Att min kära moder och vår farmoder Anna K. Pettersson avsomnade i tron på sin Frälsare söndagen d. 12 augusti 1928 i en ålder av nära 85 år; sörjd och saknad.
Norrbys, Othem d. 12/8 1928.
Ragnar Petterson.
Anna o. Fredr. Lind.

Psalmsaten 503, v. 6.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188