19280813 - Visby Bio

Visby Bio
Hennes resa till Paris.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188