19280813 - Till vikarierande folkskollärare

Till vikarierande folkskollärare

i Träkumla för höstterminen samt till lärare i fortsättningsskolan därstädes har antagits folkskolläraren Ivan Bohman.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188