19280815 - Deltagande. Jacobina Falck.

För visat deltagande i vår stora sorg vid vår kära moders
Jacobina Falcks
bortgång och den stora blomstergärd, som lämnats vid hennes bår, bedja vi att till släkt och vänner få framföra vårt innerliga och vördsamma tack.
Norrgårda i Hellvi den 14 aug. 1928.
BARNEN.
C. G. PALM.Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190