19280815 - Från landsbygden. Burgsvik.

Från landsbygden.

BURGSVIK, 13 aug.
På sin femtioårsdag den 9 dennes blev lotsförman Oskar Dahlberg härstädes uppvaktad med flera dyrbara presenter av släktingar och minnesgoda vänner. Bland presenterna märktes en korgmöbel, en testad adress, ett guldur med inskription samt guldkedja, tvenne cigarrskrin, ett par ljusstakar, en silversnusdosa samt en kristallvas, fylld med rosor, Vidare förekommo flera hyllningar i form av blommor och telegram. Med anledning av bemärkelsedagen gav! herrskapet Dahlbergså aftonen supå för ett femtiotal inbjudna, därvid flera tal höllos och ett poem, författat av herr A. Berggren, Vamlingbo, upplästes av vännen B. Den alltigenom lyckade festen är nu ett minne blott, men ett angenämt sådant, som länge kommer att bevaras i vännernas hågkomst.
En gäst.



Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190