19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON.

Till Gotlands södra härads Vägstyrelse och Vägförbättring samt släkt och vänner som med kransar och blommor hedrat vår käre make och faders bår, frambära vi härmed vårt varma tack.
HEDVIG NILSSON.
ANNA.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191