19280816 - Anslag till andliga vården vid armén.

Anslag till andliga vården vid armén.

Arméförvaltningens civila departement föreslår k. m:t att av anslaget till andliga vården vid armén tilldela Gotlands infanterikår och Gotlands artillerikår vardera 600 kr. samt soldathemmet å Visborgs slätt 250 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191