19280816 - Lärarinnan vill bli klockare.

Lärarinnan vill bli klockare.

Folkskollärarinnan Britta Kjellberg söker hos k. m:t tillstånd att söka och innehava förenade folkskollärare- och klockaretjänsten i Hejdeby.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191